Duurzame inzetbaarheid: Uw medewerkers inzetbaar!

Samen vinden we de best passende leverancier!

Globaal doorlopen we drie stappen om de beste passende leverancier(s) te selecteren. Ik volg hierbij de lijn van een meervoudig onderhandse aanbesteding om een objectief en transparant proces te waarborgen. Ondersteuning van de implementatie is na de selectie een optie. Uiteraard is het selectieproces ALTIJD maatwerk, maar globaal ziet het er als volgt uit:

 • 1
  Vaststellen wensen en eisen

  Ik ga aan de slag met een werkgroep van betrokken stakeholders van uw organisatie om de wensen in kaart te brengen. We maken onderscheid in eisen en wensen en komen tot een weging hiervan ten behoeve van de beoordeling. Deze vertaal ik in een beoordelingssjabloon.

 • 2
  Offerte-proces

  Ik vertaal de wensen en eisen in een offerte-verzoek voor partijen. Hierbij leggen we direct een transparant selectieproces vast. We nodigen een voorselectie van potentiële leveranciers uit om in te schrijven. We beantwoorden eventuele vragen van de inschrijvers en komen met de werkgroep van betrokken stakeholders tot een eerste beoordeling en voorselectie. De inschrijvers uit de voorselectie worden uitgenodigd voor een selectiedag.

 • 3
  Selectie

  U organiseert een selectiedag voor de voorgeselecteerde inschrijvers, die hun offerte mondeling toe komen lichten. Met de werkgroep van interne stakeholders bevragen we de inschrijvers en scherpen we onze eerste (papieren) beoordeling aan tot een definitief oordeel. Met de werkgroep bediscussiëren we ieders individuele beelden en komen we tot een definitieve keuze.

Het selectieproces kan worden ingericht voor diverse typen leverancier. Vaak gaat het om één van onderstaande situaties:

Providerboog

Om uw medewerkers optimaal te ondersteunen om hun inzetbaarheid te optimaliseren zoekt u -uiteraard- de beste leveranciers. Hierbij is het van belang dat deze goed passen bij uw organisatie. Bepalende factoren voor een goede match zijn bijvoorbeeld de visie, manier van werken en locatie(s) van de leveranciers. Maar ook aspecten van uw organisatie en medewerkers spelen een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan: uw ambities, het soort werkzaamheden, de arbeidsrisico's, de kenmerken van uw medewerkers-populatie, wijze van financiering en uw wensen op het gebied van partnerschap.
Uiteindelijk bent u op zoek naar passende, overzichtelijke groep leveranciers, waarmee u de belangrijkste situaties voor uw organisatie en medewerkers de baas kunt.

PMO leverancier

Een preventief medisch onderzoek. Wat wilt u er mee bereiken; welke toegevoegde waarde kan het u bieden? En wat betekent het voor uw medewerkers? U kunt kiezen uit een breed scala aan leveranciers. Met verschillende typen vragenlijsten. En verschillende invulling van het medisch onderzoek. Ook de terugkoppeling naar de medewerkers en de rapportage aan u als werkgever wordt verschillend ingevuld.
Welke arbeidsrisico's wilt u meenemen in het onderzoek? Welke verbindingen maakt u met uw RI&E? Hoe kunt u komen tot een hoge respons? En hoe kunt u het onderzoek het beste opzetten? Hoe richt u het PMO effectief in om optimale toegevoegde waarde te realiseren voor uw organisatie!? En voor uw medewerkers!?

Arbodienst

U wilt uw verzuim onder controle hebben. Daartoe zoekt u een arbodienst die goed bij u past: een arbodienst met een visie die u aanspreekt. En een werkwijze die past bij uw eigen verzuimbegeleidingsproces. Hiernaast is er een groot aantal factoren die de match met uw organisatie bepalen. Taakdelegatie? Of juist niet? Spreekuurlocaties? Positie van de bedrijfsarts. Welke aanvullende diensten zoekt u? Verzuimbegeleidingssysteem? Welke kwaliteitsaspecten en procesafspraken wilt u bewaken? Tenslotte is natuurlijk prijs een item. Voor iedere organisatie liggen de wensen, behoeften en eisen anders. Het selectieproces is dus altijd een zorgvuldig proces en vraagt maatwerk! Uw arbodienst is immers een partner voor langere tijd.