Duurzame inzetbaarheid: Uw medewerkers inzetbaar!

De businesscase van duurzame inzetbaarheid

Wat kost een verminderde inzetbaarheid van medewerkers? Hoe doet uw organisatie het in vergelijking met andere bedrijven in de sector? Hoeveel kunt u nog verbeteren? Op welke thema’s kunt u het beste inzetten?

Ik maak samen met u de business case voor uw organisatie, waarin we verschillende scenario’s doorrekenen.

Op die manier kijken we op welke thema’s en op welke manier u het meest effectief kunt investeren.

De kosten van verminderde inzetbaarheid

In een organisatie zullen veel medewerkers zijn met een goede gezondheid, de juiste kennis en vaardigheden, een positieve motivatie en betrokkenheid en een goede werk-privé balans.

Als medewerkers op deze thema’s optimaal functioneren zullen ze maximaal presteren in het huidige werk. Ze zijn optimaal inzetbaar en productief.

Zonder uitzondering zullen er in een organisatie ook altijd medewerkers zijn die niet op al deze thema’s optimaal functioneren. Dit heeft effect op hun arbeidsprestatie: die zal minder zijn. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in de kwaliteit van werken, productiviteit en/of klant-/clienttevredenheid.

bron: TNO

thema op inzetbaarheid en productiviteit2

De KoBa DI Tool van TNO en NPDI

Het vertalen van verminderde inzetbaarheid naar euro´s

De KoBa DI Tool (TNO & NPDI)

Als één van de initiatiefnemers en ontwikkelaars heb ik aan de wieg gestaan van de Kosten- Baten tool Duurzame inzetbaarheid  (KoBa DI-tool) van TNO en het Nationaal Platform Duurzame  inzetbaarheid (NPDI).

Met deze tool vertaal ik de huidige inzetbaarheid van uw medewerkers naar de mate van productieverlies als percentage van de loonsom. Met de tool vergelijken we dit met de situatie van andere bedrijven in uw sector en/of Nederland. Verder kijken we welke thema van Duurzame Inzetbaarheid er voor uw medewerkers op dit moment het meest impact heeft.

Met behulp van de tool stellen we realistische doelen vast voor een aanpak op Duurzame Inzetbaarheid.

Samen stellen we met de tool vast met welke maatregelen er voor u de meeste winst te behalen is , zodat u een investering in de Duurzame Inzetbaarheid van uw medewerkers het meest effectief kunt doen.

Tenslotte zetten we de te verwachten kosten tegenover de te verwachten baten, zodat u een onderbouwde business case in handen heeft.