Duurzame inzetbaarheid: Uw medewerkers inzetbaar!

Blijvende verbetering

Tijdelijk veranderen heeft niet veel zin. VIDEREĀ  wil sturen op blijvende verbeteringen. Op duurzame oplossingen.

Blijven verbeteren

Medewerkers blijven veranderen. Het werk blijf veranderen. Een aanpak op duurzame inzetbaarheid is nooit klaar! Je zal continue moeten blijven bijstellen en (door)ontwikkelen.

Borging vanaf de start

Borging door ontwerp:

Passende oplossing
Draagvlak door participatie
Besluitvorming en formaliseren

Borging door 'way of working'

Borging na implementatie

Opnemen in bestaande processen
Evaluatie en aandacht
Cyclus van (door)ontwikkelen

Plan Do Check Act