Duurzame inzetbaarheid: Uw medewerkers inzetbaar!

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn gezond, gemotiveerd, hebben de juiste vakkennis en een goede werk-privébalans. Nu en in de toekomst. En hoe beter inzetbaar medewerkers zijn, des te productiever zijn ze. Dat levert ook wat op, voor bedrijven én voor medewerkers. Duurzame inzetbaarheid draait om de het realiseren en behouden van aansluiting tussen wat een medewerker kan en wil en wat het werk vraagt en biedt.

Uw medewerkers inzetbaar

Wat een medewerker kan en wil verandert. En ook wat het werk vraagt en biedt verandert. De veranderingen gaan bovendien steeds sneller.
Er zijn veel ontwikkelingen: Langer doorwerken. Flexibilisering op de arbeidsmarkt. Digitalisering en automatisering. Druk op de balans tussen werk en privé. Steeds hogere wensen en eisen van de kritische klant of patiënt. Technologische en sociale innovatie. Veranderende eisen aan kennis en vaardigheden van medewerkers. Vergrijzing. Zo maar een paar ontwikkelingen rond werk in Nederland die het voor werkgevers relevant maken om aan de slag te gaan om de inzet van medewerkers optimaal te kunnen (blijven) benutten.
Hoe doe je dat? Hoe maak je optimaal gebruik van de inzet van jouw medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers optimaal kunnen presteren? En hoe realiseer je werkplezier? Zodat medewerkers met energie en vreugde werken, maar ook met energie weer thuis komen?
VIDERE Organisatie advies helpt werkgevers om met deze complexe uitdagingen aan de slag te gaan. Om de juiste dingen te doen. In de juiste volgorde. Om de huidige inzetbaarheid van uw medewerkers te optimaliseren. En om ook de inzetbaarheid in de toekomst te behouden. Omdat dat voor de werkgever én voor de medewerker zelf beter is!
De beste expert van het werk is de medewerker zélf!
Uitgangspunt VIDERE organisatie advies
Het zijn niet de beste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.
Charles Darwin
Choose a job you love,
and you wil never have to work a day in your life.
Confucius
Wat als we investeren in onze medewerkers en ze gaan daarna weg?
Wat als we dat niet doen en ze blijven....
HR
Visie zonder actie is dagdromen.
Actie zonder visie is een nachtmerrie!
Japans gezegde
Zorg dat je goed weet wat het probleem is,
vóór je het probleem goed oplost!
Uitgangspunt VIDERE organisatie advies
Mensen willen (en kunnen) wel veranderen,
maar willen niet veranderd worden!
Remco Claassen
Visie zonder actie is slechts een droom. Actie zonder visie is een nachtmerrie. Visie in actie is vooruitgang.
naar Nelson Mandela

Deze website is opgebouwd uit verschillende blokken met informatie:

Waar hebben we het over? Het gaat onder meer over:

Duurzame inzetbaarheid. Werkplezier. Werkvermogen. Bevlogenheid. Productiviteit. Dialoog. Persoonlijk leiderschap. Eigen regie. Werk-privé balans. Gezondheid en energie. Motivatie en Commitment. Vakmanschap. Leren en ontwikkelen. Kennis en vaardigheden. Loopbaan. Verzuim. Stijl van leidinggeven. Cultuur. Huidige inzetbaarheid. Zingeving. Gedragsverandering. Arbeidsinhoud. Arbeidsvoorwaarden.  Toekomstige inzetbaarheid. Werkcontext. Sociale relaties op het werk. Steun. Welbevinden.

Kortom: Alles wat je als organisatie kan doen om medewerkers inzetbaar te krijgen en houden. Nu en in de toekomst.