Duurzame inzetbaarheid: Uw medewerkers inzetbaar!

VIDERE brengt duurzame inzetbaarheid in zicht!

De naam van mijn onderneming is VIDERE. Dit is Latijn voor ‘zien’ of ‘inzicht’. Een aanpak van duurzame inzetbaarheid begint voor mij altijd met het verkrijgen van inzicht. Inzicht voor de organisatie en voor mijzelf. Pas dan kan ik immers kwalitatief hoogwaardige ondersteuning bieden.

Mijn aanpak heeft hierbij de volgende kenmerken:

Succesfactoren

De letters van VIDERE staan voor de meest essentiële elementen voor een succesvolle aanpak van duurzame inzetbaarheid door een organisatie:

V visie (richting, koers)
I integraal & individueel beleid (beleid en aanpak)
D draagvlak & dialoog (werken en denken vanuit belangen)
E eigenaarschap (leiderschap / (persoonlijk) leiderschap)
R registreren (meten)
E equiperen (faciliteren in tijd, geld, middelen/ instrumenten, maar ook equiperen van de juiste leiderschapsstijl en werkklimaat)

Altijd maatwerk

Mijn aanpak is altijd maatwerk. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is immers complex en voor iedere organisatie anders.

Ik onderzoek bij iedere organisatie wat de juiste aanpak is. Dat doe ik met veel input vanuit de organisatie. Ik geef inzicht in de prioriteiten en aangrijpingspunten voor een aanpak. Ik ondersteun en begeleid organisaties vervolgens om zélf aan de slag te gaan met de huidige en toekomstige inzetbaarheid van de medewerkers. Mijn scope ligt daarbij op duurzame inzetbaarheid in de volle breedte, maar soms ook op deelthema’s zoals gezondheid, preventie of verzuim.

De medewerker zélf is de beste expert

In workshops met alle betrokken stakeholders komen we tot analyse, prioriteitsstelling en ontwikkelen we oplossingen. Ik geloof er in dat je altijd moet praten en ontwikkelen met de doelgroep waar je iets voor ontwikkeld. Vaak zijn dit de medewerkers zelf! Deze vormen daarom altijd een belangrijk onderdeel van mijn werkgroep. Het zijn de beste experts van hun eigen werk! Zij verrichten het werk immers dagelijks. Door de medewerkers te betrekken en invloed te geven weet je zeker dat je passende, praktische en werkbare oplossingen krijgt. Bovendien is draagvlak gegarandeerd!

Wetenschap en modellen als uitgangspunt

Wetenschappelijke relaties en kennis zijn voor mij uitgangspunten. Ik werk hierbij graag met (wetenschappelijke) modellen, omdat deze vaak een goede kapstok vormen om met een onderwerp aan de slag te gaan. Bovendien borg ik op die manier dat ik alle relevante relaties onderzoek en meeneem in de analyse en/of het ontwikkelen van oplossingen. Ook in de communicatie met stakeholders binnen uw organisatie ondersteunen modellen: ze maken de complexe materie inzichtelijk en overzichtelijk.